An Gaelbhratach

Seachtain na Gaeilge 1ú Márta- 19ú Márta

Tionól i Mí Márta

 • Aoine 2ú Márta – Ranganna 5 / 6
 • Aoine 9ú Márta – Ranganna 3 /4
 • Aoine 16ú Márta – Ranganna 1 / 2
 • Aoine 23ú Márta – Ranganna na Naíonáin

Fáiltiú ag Geata na Scoile – 9.10-9.20- An Luan, An Chéadaoin, An Aoine

Seachtain 26ú Feabhra –  Rang a 6 – Séamus, Sarah, Lauren, Sarah C

Seachtain 19ú Feabhra –  Rang a 5 – Dinara, Hannah, Ultan

Seachtain 12ú Feabhra –  Rang a 4 – Ellie, Katie

Seachtain 5ú Feabhra –  Rang a 3 -Niall, Amber, Billie Jean agus Lee

 

Amhrán na Nollag 2017 – Rang a 1 – Mrs. Mc Kenna

 

Amhrán na Nollag 2017 Rang a 2- Ms. O’ Connor

 

Dráma na Nollag 2017 Rang a 3 – Mrs. Boyle – Breith Chríost i mBeithil

Tionól Ranganna  a 5 agus a 6 ar an Aoine 1ú Nollag

 

Tionól Rang a 3 agus a 4 ar an Aoine 27u Samhain

Rinne rang a 3 an dráma “Oisín  agus Niamh i dTír na nÓg”. Chan Rang a 4 “Trup trup a Chaipillín ar an mBóthar”. Chan rang a 4 ” An bhfaca tú mo Sheamuisín” agus “Amhrán na Bhfiann”

Fáiltiú ó Rang a 4 – 20ú Samhain- 27ú Samhain

Beidh Eoin agus Patryca ag an ngeata glas ar an Luan. Beidh Katie and Ellie ag an ngeata dubh. Beidh siad ag cur roimh gach duine. Tabhair tacaíoch dóibh agus labhair as gaeilge leo.

Fáiltiú ó Rang a 3 – 13ú Samhain- 17ú Samhain

Beidh Lee , Amber agus Niall agus Billie Jean ag beannú ag geat na scoile don teseactain seo. Ta an aimsir ag eirí níos fúara. Deán cinnte go bhfuil do hata agus láimhínni agat.

Torthaí Measúnú na múinteoirí- Gaelbhratach Samhain 2017

Fáiltiú ó Rang a 6 – 6ú Samhain- 10ú Samhain

Don tseachtain seo beidh James , Kyle , Sarah agus Abi ag an ngeata ag cur fáilte romhaibh. Bígí réidh chun na ceisteanna a fhreagairt.

Rannta agus amhráin don Samhain i Rang a Dó. Bígí aireach do na cailligh oíche Shamhna!

 

Dramaíocht na Samhna i Rang a hAon

 

Fáiltiú ó Rang a 5 23Ú – 26ú Deireadh Fómhair

Don tseachtain seo tá Ultan, Hannah, Dinara, Sarah agus Lauren ag cur fáilte roimh gach duine ag geata na scoile. Beidh go leor ceisteanna acu. Iarrfaidh siad ort faoi Oíche Shamhna. An mbeidh ag gléasadh suas ar an Aoine seo? Mar cailleach, cat dubh, zombaí, cnámharlach nó taibhse?

Clár na Gaeilge sa Halla

Chuir Mrs. Norton clár na gaeilge in airde sa halla. Tá an clár tarraingteach and daithiúl. Tá eolas le fáil ar an gclár seo faoi obair an gCoiste. Bígí ag tabhairt aire dó.

 

 

An Coiste Fáiltiú -Rang a 16ú- 20ú Deireadh Fómhair

Beidh Eoin agus Patryca ag an ngeata glas ar an Lúan. Beidh Katie and Ellie ag an ngeata dubh. Beidh siad ag cur roimh gach duine. Tabhair tacaíoch dóibh agus labhair as gaeilge leo.  Seo iad na ceisteanna atá le cur acu.

 • Dia duit /Dia is Muire duit
 • Cad is ainm duit? ________________ is ainm dom
 • Conas atá tú? An bhfuil tú go maith?
 • Cén sort aimsir atá an inniu? An bhfuil sé fuar, grianmhar, gaofar?
 • An bhful tú ag snámh inniu?
 • Cén dath atá ar do chóta?
 • Ar thug tú lón leat ar scoil?
 • An bhfuil to mhála scoile trom nó eadrom?
 • Cad is ainm do do mhúinteoir?
 • Slán leat / Slán agat.

 

An Coiste Ghaelach ó ranganna a trí go dtí Rang a Sé

Grúpa Fáiltiú – 9U Deireadh Fómhair-13ú Deireadh Fómhair

Beidh an coiste Ghaelach ó Rang a 3 ag cur fáilte roimh gach duine ag teacht isteach ar scoil ón Luan seo chugainn. Bígí réidh chun gaeilge a labhairt.

Fáiltiú – Coiste Ghaeilge

¨      Dia duit /Dia is Muire duit

¨      Cad is ainm duit? ________________  is ainm dom

¨      Conas atá tú? An bhfuil tú go maith?

¨      Cén sort aimsir atá an inniu? An bhfuil sé fuar, grianmhar, gaofar?

¨      An bhful tú ag snámh inniu?

¨      Cén dath atá ar do chóta?

¨      Ar thug tú lón leat ar scoil?

¨      An bhfuil to mhála scoile trom  nó eadrom?

¨      Cad is ainm do do mhúinteoir?

¨      Slán leat / Slán agat.

 

 

An chéad cruinniú do Coiste na Gaeilge 19ú Meán Fómhair 2017

Ar an gcoiste tá

Rang a 6

Rang a 5

Rang a 4

Rang a 3

Tuismitheoirí

 

Múinteoiri

Mrs. Corbally

Ms. Malone

Mrs. Norton

Ms. M. Duff