An Gaelbhratach

Tóraíocht Taisce Rang a 2 agus Rang a 5

Cluichí Boird- Nathair agus Dréimirí

Fáilte ag an nGeata

Scipeáil trí Ghaeilge

Tuairisc ar Choláiste Oiriall

Cuairteoir Scoile – Caoileann De Bláca

Déardaoin 7ú Meitheamh 2018

Nuacht Litir Éisiúint 1 Bealtaine/ Meitheamh 2018

Ealaín- Iasc san Fharraige- Rang a 2

Rang Ealaíne trí Gaeilge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáiltiú ag an ngeata 30ú Aibreáin- 4 Bealtaine

An Luan – Callum agus Séamus 9.00 Geata Glas   Abi agus Sarah geata glas

An Mháirt- Ellie agus Katie 9.00 Geata Dubh   Lauren agus Sarah geata glas

An Chéadaoin- Ultan, Hannah, Dinara 9.00 Geata Dubh agus Niall agus Lee -Geata Glas

An Déardaoin- Billy Jean agus Amber- Geata Dubh

 Tionól Rang a 3 agus 4 23ú Márta

Nathanna Cainte as gaeilge

Seachtain na Gaeilge 1ú Márta- 19ú Márta

Tionól na Naíonáin 16ú Marta

D’fhoghlaim rang a 4 an damhsa  “Cur Crúb ar an Asal ”  agus ” Rince Ciorlach na Bosa” . Bhain siad taitneamh as an damhsa a mhúineadh do na ranganna eile.

Leitheoirí o Rang a 5 ag léamh do ranganna eile ar an gCéadaoin agus an Déardaoin. Míle buíochas don sár leitheoireacht. Thaitin sé go mór leis na ranganna go léir.

Seachtain na Gaeilge 12ú Marta- 16ú Marta

Leitheoireacht i nGaeilge do ranganna Naíonáin go rang a 4

Na leitheoirí ó Rang a 6  ag léamh in ngach rang ag 12.35 p.m.

An Luan

 1. Céard atá ort 7   Gabrielle Naíonáin Shóisearacha- Mrs. Duffy
 2. Céada atá agat? 6 Marcella Naíonáin Shóisearacha- Mrs. Smith
 3. An Túsa mo Mhamaí? [16] Oisín Mc Cabe Naíonáin Shínsearacha- Ms. Martin
 4. “Nach Mise atá go deas” [13] Rhys   Naíonáin Shínsearacha- Ms. Marley
 5. “Ag siopadóireacht” [20] Rebecca O’ Reilly Rang a 1 Mrs. Mc Kenna
 6. Céard atá ort 7 Sadhbh    Rang a 1 Mrs. Rogers
 7. Tá an geimhreadh ann” Abi White  Rang a 2 Ms. O Connor
 8. “Leite” 21 Joe Mc Caul Rang a 2 Mrs. Norton
 9. Séan agus an Fathach  Anthony Rang a 3 Ms. Mc Geough
 10. Barra Bulaí Robbie Rang a 3 – Ms. Treanor

 

 

An Mháirt

 

 1. An Mháirt
  1. An Leon agus an Luch Rang a 5 Ms. Malone P.J. O’ Reilly
  2. Lúidín Leipreachán Rang a 5 Ms. Duff Nerijus
  3. Cé Mise? Rang a 4 Mrs. G. Boyle James
  4. Timpeall na Feirme Rang 4  Lafferty  Evelina
  5. An dtiocfaidh tú isteach? Rang a 3 Ms. Mc Geough Sam
  6. Scéal Labhraidh Loingseach Rang a 3 Treanor  Cormac
  7. Séan agus an Fathach Rang a 2  Norton Callum
  8. Leite Rang a 2 O Connor  Darragh
  9. Na Trí Bhéar Rang a 1 Ms. Mc Kenna Danny
  10. Séan agus an Fathach Mrs. Rogers – Sarah
  11. Bidí Ghlic Naíonáin Shínsearacha- Ms. Marley- Kayla
  12. Ag siopadóireacht [20] Naíonáin Shínsearacha- Ms. Martin- Jade
  13. Tá Mise Mór Anois [21] Naoináin Shóisearacha Mrs. Smith- Courtney
  14. Céard atá agat? [6] Naoináin Shóisearacha Mrs. Duffy- Jenny

   

   

Dramaíocht ranganna 1 agus a 2 Na trí Mhuicín, Hainsil agus Greitil, Cochaillín Dearg

Drámíocht in Rang a 2

Lúaithríona, Cinnín Oír agus nad Tri Bhéar,

Amhranaíocht- Tá Pian i mo lámha a Mhúinteoir, Léimigi, Casaigí , Hócaó Pócaí

Eoghan agus na Pónairí Draíochta- Dráma Rang a 1- Mrs. Rogers

 

Bhain na páistí taitneamh as an dráma seo. Is scéal é seo i ngach teanga Eorpach le blianta fada anall. Nach méanar dóibh a fháil amach an chaoi ar éirigh le Eoghan agus an Gas Pónaire draíochta an fathach gránna a láimhseáil!

 

 

An Fear Cliste – Dráma Rang a hAon- Mrs. Mc Kenna

Bhí dráma Rang a 1 ” An Fear Cliste” ar fheabhas. D’inis siad an scéal faoi bhean bhocht. Cheap sí go raibh a theach ró bheag. Réitigh an fear cliste and teach di.

Tionól i Mí Márta

 • Aoine 2ú Márta – Ranganna 5 / 6
 • Aoine 9ú Márta – Ranganna 3 /4
 • Aoine 16ú Márta – Ranganna 1 / 2
 • Aoine 23ú Márta – Ranganna na Naíonáin

Fáiltiú ag Geata na Scoile – 9.10-9.20- An Luan, An Chéadaoin, An Aoine

Seachtain 26ú Feabhra –  Rang a 6 – Séamus, Sarah, Lauren, Sarah C

Seachtain 19ú Feabhra –  Rang a 5 – Dinara, Hannah, Ultan

Seachtain 12ú Feabhra –  Rang a 4 – Ellie, Katie

Seachtain 5ú Feabhra –  Rang a 3 -Niall, Amber, Billie Jean agus Lee

 

Amhrán na Nollag 2017 – Rang a 1 – Mrs. Mc Kenna

 

Amhrán na Nollag 2017 Rang a 2- Ms. O’ Connor

 

Dráma na Nollag 2017 Rang a 3 – Mrs. Boyle – Breith Chríost i mBeithil

Tionól Ranganna  a 5 agus a 6 ar an Aoine 1ú Nollag

 

Tionól Rang a 3 agus a 4 ar an Aoine 27u Samhain

Rinne rang a 3 an dráma “Oisín  agus Niamh i dTír na nÓg”. Chan Rang a 4 “Trup trup a Chaipillín ar an mBóthar”. Chan rang a 4 ” An bhfaca tú mo Sheamuisín” agus “Amhrán na Bhfiann”

Fáiltiú ó Rang a 4 – 20ú Samhain- 27ú Samhain

Beidh Eoin agus Patryca ag an ngeata glas ar an Luan. Beidh Katie and Ellie ag an ngeata dubh. Beidh siad ag cur roimh gach duine. Tabhair tacaíoch dóibh agus labhair as gaeilge leo.

Fáiltiú ó Rang a 3 – 13ú Samhain- 17ú Samhain

Beidh Lee , Amber agus Niall agus Billie Jean ag beannú ag geat na scoile don teseactain seo. Ta an aimsir ag eirí níos fúara. Deán cinnte go bhfuil do hata agus láimhínni agat.

Torthaí Measúnú na múinteoirí- Gaelbhratach Samhain 2017

Fáiltiú ó Rang a 6 – 6ú Samhain- 10ú Samhain

Don tseachtain seo beidh James , Kyle , Sarah agus Abi ag an ngeata ag cur fáilte romhaibh. Bígí réidh chun na ceisteanna a fhreagairt.

Rannta agus amhráin don Samhain i Rang a Dó. Bígí aireach do na cailligh oíche Shamhna!

 

Dramaíocht na Samhna i Rang a hAon

 

Fáiltiú ó Rang a 5 23Ú – 26ú Deireadh Fómhair

Don tseachtain seo tá Ultan, Hannah, Dinara, Sarah agus Lauren ag cur fáilte roimh gach duine ag geata na scoile. Beidh go leor ceisteanna acu. Iarrfaidh siad ort faoi Oíche Shamhna. An mbeidh ag gléasadh suas ar an Aoine seo? Mar cailleach, cat dubh, zombaí, cnámharlach nó taibhse?

Clár na Gaeilge sa Halla

Chuir Mrs. Norton clár na gaeilge in airde sa halla. Tá an clár tarraingteach and daithiúl. Tá eolas le fáil ar an gclár seo faoi obair an gCoiste. Bígí ag tabhairt aire dó.

 

 

An Coiste Fáiltiú -Rang a 16ú- 20ú Deireadh Fómhair

Beidh Eoin agus Patryca ag an ngeata glas ar an Lúan. Beidh Katie and Ellie ag an ngeata dubh. Beidh siad ag cur roimh gach duine. Tabhair tacaíoch dóibh agus labhair as gaeilge leo.  Seo iad na ceisteanna atá le cur acu.

 • Dia duit /Dia is Muire duit
 • Cad is ainm duit? ________________ is ainm dom
 • Conas atá tú? An bhfuil tú go maith?
 • Cén sort aimsir atá an inniu? An bhfuil sé fuar, grianmhar, gaofar?
 • An bhful tú ag snámh inniu?
 • Cén dath atá ar do chóta?
 • Ar thug tú lón leat ar scoil?
 • An bhfuil to mhála scoile trom nó eadrom?
 • Cad is ainm do do mhúinteoir?
 • Slán leat / Slán agat.

 

An Coiste Ghaelach ó ranganna a trí go dtí Rang a Sé

Grúpa Fáiltiú – 9U Deireadh Fómhair-13ú Deireadh Fómhair

Beidh an coiste Ghaelach ó Rang a 3 ag cur fáilte roimh gach duine ag teacht isteach ar scoil ón Luan seo chugainn. Bígí réidh chun gaeilge a labhairt.

Fáiltiú – Coiste Ghaeilge

¨      Dia duit /Dia is Muire duit

¨      Cad is ainm duit? ________________  is ainm dom

¨      Conas atá tú? An bhfuil tú go maith?

¨      Cén sort aimsir atá an inniu? An bhfuil sé fuar, grianmhar, gaofar?

¨      An bhful tú ag snámh inniu?

¨      Cén dath atá ar do chóta?

¨      Ar thug tú lón leat ar scoil?

¨      An bhfuil to mhála scoile trom  nó eadrom?

¨      Cad is ainm do do mhúinteoir?

¨      Slán leat / Slán agat.

 

 

An chéad cruinniú do Coiste na Gaeilge 19ú Meán Fómhair 2017

Ar an gcoiste tá

Rang a 6

Rang a 5

Rang a 4

Rang a 3

Tuismitheoirí

 

Múinteoiri

Mrs. Corbally

Ms. Malone

Mrs. Norton

Ms. M. Duff