Our Light Houses/ Ár dtithe Solais

Rinneamar “Tithe solais” inniu i Rang a 4.  Bhíomar ag ceiliúradh Lá glas sa scoil inniu. Chaitheamar éadaí agus fearas glas. Chaith Mr. Lafferty gruaig ghlas freisin.